Elene Uneståhl den 1 december 2023

Omedveten Närvaro ®

Det nya begreppet Omedveten Närvaro,
utvecklat av Elene Uneståhl

Syfte och mål med denna cd-skiva är att du skall använda ditt omedvetna som en resurs för en kreativ personlig utveckling. Frigör och utveckla dina omedvetna resurser för att minska eller avlägsna begränsande föreställningar och nå din egentliga potential för problemlösning och kreativitet.

Skivan vänder sig till dig som har prestationsångest, är överstrukturerande, analyserande och har svårt att släppa kontrollen.Skivan hjälper dig att arbeta med mentala processer på ett annorlunda sätt. Det innebär bl.a. att sätta de vanliga referensramarna åt sidan för att få tillgång till den guldgruva av resurser och lösningar du har i ditt inre.

Vad är skillnaden mellan "Medveten närvaro" och "Omedveten närvaro"?
I den idag allt populärare tekniken Mindfulness talar man om medveten närvaro där man fokuserar på en sak i taget och är helt i nuet.

Det nya begreppet Omedveten Närvaro vill peka på ett annat sätt att träna. Här sätts det medvetna åt sidan för att till fullo kunna utnyttja det omedvetna. Genom tekniken får du tillgång till din fulla potential medan du samtidigt är närvarande i nuet.

Enligt Milton Ericsson är våra inre och omedvetna processer mycket väsentliga för kreativiteten och vår personliga utveckling. Större delen av den individuella personligheten är omedveten och okänd. Enligt Milton är det omedvetna både klokare och mer välmenande än det medvetna.

Hur du arbetar med CD:n

Genom indirekta suggestioner ges hjärnan möjlighet att arbeta genom det omedvetna. Det är viktigt att ha tillit till processen och förstå att du i början inte märker effekterna, eftersom processen fortgår utanför medvetandet. Så småningom blir effekterna medvetna och du börjar märka de förändringar som du önskar uppnå. Detta är dock inte helt nödvändigt eftersom det omedvetna vet vad som rör sig i ditt inre och på så sätt kan du välja det som är viktigast för dig just då.

Bakgrunden till inspelningen

Jag har under lång tid fascinerats av Milton Ericssons metoder och språk och har tränat mycket självmed hjälp avdessa tekniker. Därigenom har jag förstått vilken nytta man kan ha av dessametoder och känt en drivkraft att sprida och förmedla denna möjlighet till så många människor som möjligt.

Vad kommer sedan?

Jag planerar att göra en serie med Miltoninspirerade CD-skivor inom konceptet Omedveten Närvaro.

Vill du beställa CD:n?

Den första i serien är nu klar och du får gärna höra av dig med synpunkter och kommentarer om den, och gärna dela med dig av de upplevelser du haft och de effekter du fått. Du kan beställa CD:n via formuläret nedan. Här nedan kan du också lyssna på ett litet smakprov:

Omedveten Närvaro - Elene Uneståhl

Beställning

Beställ CD:n här direkt, pris 198:-, inkl. moms och frakt
Till CD-shopen »

CD Omedveten Närvaro

Som en av Sveriges mest meriterade och välutbildade kvinnor inom yrkeskåren visar Elene Uneståhl att hon kan svara på frågor i all form av coaching, NLP och mental träning. Hennes resultat har varit enastående och hon har vidareutvecklat tekniker från bland annat Milton Ericsson, där hon med en helt ny skiva i Omedveten Närvaro också ger den mentala träningen en ny dimension.

Citat från MTICoaching

CD:n innehåller följande program

  1. Omedveten närvaro
    Använd ditt omedvetna som en resurs för kreativ, personlig utveckling
  2. Omedveten närvaro - musik

CD:n är intalad och utarbetad av
Elene Uneståhl

Omedveten Närvaro


© 2023, Elene